Dağıtım Lojistiği

Avrupa Birliği ortak pazarındaki değişiklikler ve teknik, mali ve fiziksel engellerin kalkması ile birlikte üretimden nihai satış noktasına kadarki mal akışının hedefe yönlendirilmesi daha fazla önem kazanmaktadır.

Biz, ürünleriniz için akıllı taşıma zincirlerini koordine ediyor, ekonomik ve ekolojik aspektleri gözönünde bulundurarak, istenilen miktarda ve zamanda farklı taşıma yollarını devreye sokuyoruz.